Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 1000 w auli Wydziału w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

Lek. dent. Izabeli Walawender
na temat: Przydatność skali numerycznej do oceny nasilenia lęku u pacjentów przed zabiegami stomatologicznymi
Promotor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak
Recenzenci: dr hab. n. med. Piotr Gorczyca SUM,
dr hab. n. med. Joanna Zarzecka.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego, Bytom ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]