ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

Lek. Katarzyny Polanowskiej

na temat: „Markery wyrównania cukrzycy a wyniki badań nieinwazyjnych siatkówki".


Promotor:
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

Promotor pomocniczy:
dr n. med. Katarzyna Krysik

Recenzenci:
dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek, prof. UMW
dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka Trząska


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 06/.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32 397-65-47, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/187/1763/lek-katarzyna-polanowska

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki : https://youtu.be/RJtoeeBvc-I


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla