ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:

mgr farm. Magdaleny Królikowskiej-Jerużalskiej

na temat: „Badanie retrospektywne przeżycia mężczyzn chorych na raka płuca leczonych w latach 2002-2012 w Katowickim Centrum Onkologii”


Promotor:
prof. dr hab. n. farm. Jerzy Stojko

Promotor pomocniczy:

dr n. biol. Aleksandra Moździerz

Recenzenci:
prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Piwowar
prof. dr hab. n. farm. Przemysław Nowak
prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański


Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/1898/mgr-farm-magdalena-krolikowska-jeruzalska

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/xVRBq3PBmj0


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk