ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 13:30 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

lek. Michała Szczepańskiego

na temat: „Analiza czynników ryzyka, obrazu klinicznego i histopatologicznego oraz wybrane aspekty opiniowania sądowo-lekarskiego u dzieci zmarłych nagle z powodu nierozpoznanego za życia zapalenia płuc".


Promotor:
dr hab. n. med. Ilona Kopyta, prof. SUM

Promotor pomocniczy:
dr n. med. Rafał Skowronek

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Teresiński
dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32/2088671, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/187/1769/lek-michal-szczepanski

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/0XI5zUddX0o


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik