ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 08:30 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

lek. Magdaleny Chrabańskiej

na temat: „Wartość diagnostyczna wybranych metod cytologicznych w diagnostyce raka płuca oraz zmian chorobowych gruczołów ślinowych
Promotor: prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Renata Langfort
dr hab. Katarzyna Stęplewska, prof. UO
prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski

Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są
w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/1690/lek-magdalena-chrabanska
Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz
z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/zW3i581lvPE

Zastępca Przewodniczącego Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk