ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2021 r. o godz. 08:30 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

lek. Katarzyny Chrobak-Kasprzyk

na temat: „Ocena zagrożenia występowania zaburzeń depresyjnych, snu, lęku i somatyzacji wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej"


Promotor:
prof. dr hab. n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski
prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas
prof. dr hab. n. med. Robert Hese


Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/1689/lek-katarzyna-chrobak-kasprzyk

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/wnQP0gyl2FU


Zastępca Przewodniczącego Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk