ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 11:30 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

lek. Magdaleny Kaizer-Będkowskiej


na temat: „Badanie wybranych aspektów fobii społecznej u kobiet z zespołem policystycznych jajników".


Promotor
:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kucia

Promotor pomocniczy:
dr hab. n. med. Grzegorz Franik

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32/2088671, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/187/1637/lek-magdalena-kaizer-bedkowska

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/qMzhZBLANgI


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik