ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 października 2021 r. o godz. 12:30 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających transmisję obrony i wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy jej uczestnikami odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Pani lek. dent. Moniki Tysiąc-Miśty

Temat rozprawy doktorskiej : „WYBRANE ASPEKTY ORGANIZACYJNE PRACY LEKARZY DENTYSTÓW W CZASIE PANDEMII COVID-19 W POLSCE
Promotor: dr hab. n. med. Joanna Kobza
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Arkadiusz Dziedzic

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Bała prof. UJ,
dr hab. Dominik Olejniczak,
dr hab. Łukasz Balwicki

Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/1615/lek-dent-monika-tysiac-mista
Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/GoTaXsyCTkU

Zastępca Przewodniczącego Komisji Doktorskiej
dr hab. n. o zdrowiu. Piotr Romaniuk, prof. SUM