ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 11:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

mgr Agnieszki Fus-Kujawy

na temat: „Genetyczne modyfikacje komórek zróżnicowanych i przeprogramowanych do macierzystych komórek pluripotencjalnych (iPS) przy pomocy nowatorskich systemów dostarczania kwasów nukleinowych”.


Promotor: Prof. dr hab. n. med. Aleksander L.Sieroń
Promotor pomocniczy: dr n. med. Barbara Mendrek
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Marcin Majka
Dr hab. n. med. Maciej Tarnowski, prof.UM

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32/2088671, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/187/1620/mgr-agnieszka-fus-kujawa
Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/2Unq3i9-8wU

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
 prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik