ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 października 2021 r. o godz. 11:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Grzegorza Ziółkowskiego


na temat: „Problem wielolekowości u przewlekle chorych".

Promotor: dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 06/.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32 397-65-47, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/187/1603/mgr-grzegorz-ziolkowski

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/JS7HNBk_y9s


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, prof. SUM