Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 23 czerwca 2014 r.  o godz. 1200 w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne),  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o zdrowiu

mgr Małgorzaty Engelmann

Temat pracy: Wpływ elektrostymulacji mięśni szkieletowych na jakość życia rehabilitowanych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
Promotor:  dr hab. Cezary Kucio, prof. nadzw. AWF  
Recenzenci:   -  dr hab. Zbigniew Nowak, prof. nadzw. AWF
                     -  prof. dr hab. Zbigniew Gąsior

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]