Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  12.06.2014 r. o godz. 14,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,    odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Sławomira Dudka
na temat: „Aktywność transkrypcyjna genów receptorów Toll podobnych w różnicowaniu genotypów Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii oraz Borrelia afzelii
Promotor: Prof.dr hab. Urszula Mazurek – Śląski Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Recenzenci: Prof.dr hab. Alicja Buczek – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Dr hab. Małgorzata Latocha – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof.dr hab.n.med. Krystyna Trzepietowska-Stępień


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]