Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu  22 maja 2014 r.  o godz. 1300 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (sala 111) Katowice Ligota ul. Medyków 8b,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o zdrowiu.

Mgr Piotra Gurowca
Temat rozprawy: Czynniki ryzyka i osobowościowe uwarunkowania u chorych zakwalifikowanych do operacyjnego leczenia choroby wieńcowej
Promotor:      dr hab. n. med. Józefa Dąbek
Recenzenci:   -  dr hab. n. med. Andrzej Madej
-  prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Oddziale Biblioteki Głównej SUM w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ dr hab. n. hum. Lesław Niebrój


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]