Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

w dniu  22.05.2014 r. o godz. 9,00  Mgr Magdaleny Knopik-Koclęgi
na temat: „Wpływ temperatury na oddziaływanie wybranych leków przeciwbakteryjnych z albuminą surowicy krwi”
Promotor: Prof.dr hab. Anna Sułkowska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Recenzenci: Prof.dr hab. Jerzy Pałka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof.dr hab. Ewa Buszman – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

w dniu  22.05.2014 r. o godz. 11,00 Mgr Anny Jaros
na temat: „Wpływ simwastatyny na degradację i biozgodność polimerowych systemów chirurgicznych z pamięcią kształtu”
Promotor: Prof.dr hab. Janusz Kasperczyk – Śląski Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
Recenzenci: Prof.dr hab. Grażyna Ginalska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof.dr hab. Anna Sułkowska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


w dniu  22.05.2014 r.o godz. 13,00 Mgr Piotra Paduszyńskiego
na temat: „Chondrogeneza mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących ze sznura pępowinowego na biodegradowalnych podłożach polimerowych”
Promotor: Prof.dr hab. Zofia Dzierżewicz – Śląski Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Recenzenci: Prof.dr hab. Edward Bańkowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. Ilona Bednarek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Rozprawy doktorskie  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Dr hab.n.farm. Stanisław Boryczka


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]