Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 21 maja 2014 r. o godz. 1300 w sali nr 15 w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

Mgr Marcina Koszowskiego
na temat: Wpływ wysiłku fizycznego na skuteczność podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u zawodowych ratowników
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem
Recenzenci: Dr hab. n. med. Waldemar Machała prof. nadzw.
Dr hab. n. med. Marek Mandera prof. nadzw. SUM

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego, Bytom ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok

[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]