Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  15.05.2014 r.  o godz. 12,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Aleksandry Drelich
na temat: „Częstość występowania i zmienność genetyczna wirusa kleszczowego zapalenia mózgu w populacjach kleszczy na wybranych obszarach aglomeracji śląskiej” 
Promotor: Dr hab. Tomasz Wąsik prof.nadzw. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Recenzenci: Dr hab. Bogumiła Litwińska prof.nadzw. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
Prof.dr hab. Urszula Mazurek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof.dr hab.n.med. Krystyna Trzepietowska-Stępień

[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]