Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

24 kwietnia 2014 r.        o godz.8.30        lek. Marcin NYLEC
Temat rozprawy:      „ Apelina w zespole policystycznych jajników”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Magdalena OLSZANECKA-GLINIANOWICZ
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Jerzy SIKORA
Prof.dr hab.n.med. Andrzej MILEWICZ

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prodziekan WLK
/-/ prof.dr hab.n.med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]