Uprzejmie informuję, że w dniu 28 stycznia 2020 r. w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment d-4, I –piętro ( aula nr 110 im. prof. Szaflarskiego ) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne,

28.01.2020 r. godz. 12:00
Lek. Katarzyny Łabno-Kirszniok
Promotor: Dr hab. Grzegorz Piecha
Temat pracy: Stężenie marinobufageniny (MBG) w osoczu w warunkach ograniczenia soli w diecie lub obciążenia sodem podanym parenteralnie u chorych na nadciśnienie tętnicze.

 

28.01.2020 r. godz. 13:15
Lek. Jarosława Wajdy
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Chudek
Temat pracy: Zależność pomiędzy ciężkością niedoboru witaminy D i zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu.

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Medyków 18, pok.207 oraz została umieszczona na stronie BIP Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach http://sum.edu.pl/nauka/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu

 

[Przesłano przez: Jolanta Kotas]