Uprzejmie informuję, że w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), w sali nr 113 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Kamila Gromek
Temat pracy: Ocena skuteczności leczenia chorych na nowotwory złośliwe dolnego piętra twarzy.
Promotor: dr hab. Krzysztof Oleś, prof. nadzw.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Medyków 12, pok. 111 oraz została umieszczona na stronie BIP Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach http://sum.edu.pl/nauka/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej
/-/prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]