Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2019 r. w gmachu Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu przy Placu Traugutta 2 odbędą się publiczne obrona rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

17.12.2019 r. godz. 9:00
Mgr Małgorzata ŻABA
Promotor:     Prof. dr. hab. Romuald Wojnicz
Temat pracy: Histologiczne wskaźniki stresu oksydacyjnego oraz aktywacji śródbłonka mikronaczyń wieńcowych w przewlekłej niewydolności serca o etiologii innej niż niedokrwienna

17.12.2019 r. godz. 10:30
Lek. Anna LEOPOLD- JADCZYK
Promotor:     Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
Temat pracy: Wpływ niedomykalności zastawki mitralnej na odległe wyniki leczenia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i implantowanym kardiowerterem - defibrylatorem z funkcją resynchronizującą

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
/-/ Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk


[Przesłano przez: Sonia Heyn]