Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2019 r. w gmachu Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu przy Placu Traugutta 2 odbędą się publiczne obrona rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

28.11.2019 r. godz. 9:00
Lek. dent. Jakub FRELICH
Promotor:       Dr hab. n. med. Wacław Jeż
Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Joanna Strzelczyk
Temat pracy: Wybrane aspekty obrazu klinicznego pacjentek z monosomią 45,X i pozostałych kobiet z zespołem Turnera a innych kariotypach 

28.11.2019 r. godz. 10:30
Lek. dent. Olaf GRUCA
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Rafał Roja
Temat pracy: Ocena skuteczności terapii zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego z wykorzystaniem szyn nagryzowych oraz lasera biostymulacyjnego

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
/-/ Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk


[Przesłano przez: Sonia Heyn]