Uprzejmie informuję, że w dniu 5 listopada 2019 r. w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), w sali nr 113 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

godz. 11:00
mgr Dorota Surma Kuś

Temat pracy: Funkcjonowanie systemu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Janas-Kozik

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111 oraz została umieszczona na stronie BIP Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach http://sum.edu.pl/nauka/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu

Przewodnicząca Komisji Doktorskich
/-/ prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]