Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w sali nr 15 budynku Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Sylwii Jarugi
na temat    „Ocena jadłospisów realizowanych w wybranych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego województwa śląskiego”
Promotor:   dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk
                  dr hab. n. med. Joanna Wyka, prof. nadzw.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 012/.

Przewodniczący  Wydziałowej Komisji Doktorskiej
/-/ dr hab. n. med. Sebastian Grosicki. prof. nadzw. SUM


[Przesłano przez: Barbara Kozak]