Uprzejmie informuję, że w sali wykładowej im. prof. Jerzego Szaflarskiego w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment D - 4 piętro 1, odbędą się 

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

22.10.2019 r. o godz. 10.00
lek. Alina SKRZYPEK-SALAMON
Temat rozprawy:  „ Przydatność skali LoSCAT i wizualnych skal analogowych do oceny stanu aktywności i uszkodzenia w twardzinie ograniczonej u dorosłych pacjentów”.
Promotor:    Dr hab. n.med. Anna LIS-ŚWIĘTY
Recenzenci:  Prof. dr hab. n.med. Jacek SZEPIETOWSKI
                   Prof. dr hab. n.med. Witold OWCZAREK


22.10.2019 r. o godz. 11.15
lek. Irmina RANOSZ- JANICKA
Temat rozprawy:  „ Korelacja obrazów termowizyjnych i ultrasonograficznych z klinicznymi wykładnikami aktywności i uszkodzenia w twardzinie ograniczonej”.
Promotor:     Dr hab. n.med. Anna LIS-ŚWIĘTY
Recenzenci:  Dr hab. n.med. Aleksandra DAŃCZAK-PAZDROWSKA
                   Dr hab. n.med. Rafał BIAŁYNICKI-BIRULA

Z rozprawami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji
/-/ prof. dr hab. Aneta Gawlik


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]