Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 10.10.2019 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Joanny Margasińskiej-Olejak
na temat:    „Analiza profilu toksyczności wybranych pochodnych katynonu”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Agnieszka Fischer – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Piwowar – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
                  Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]