Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 27.09.2019 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Katarzyny Jesse
na temat:    „Biologiczne efekty oddziaływania pterostilbenu na komórki czerniaka złośliwego in vitro”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Węglarz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Promotor pomocniczy: Dr n. farm. Joanna Wawszczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Ewa Grzybowska – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
                  Prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]