Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 27.09.2019 r. o godz. 9.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Ewy Walugi-Kozłowskiej
na temat:    „Ocena stężenia progranuliny i chemeryny u osób otyłych z cukrzycą typu 2 leczonych długodziałającym analogiem insuliny lub mieszanką insulinową”
Promotor:    Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Kornelia Kuźnik-Trocha – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
                  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sobolewski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8. 
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]