DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 17 września 2019 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

17.09.2019 r. godz. 9:00
Lek. Jarosław GOROL

Promotor:                  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston
Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Mateusz Tajstra
Temat pracy:             Miejsce rotablacji w przezskórnych interwencjach wieńcowych. Powikłania wczesne i odległe oraz rokowanie chorych po zabiegu rotablacji tętnic wieńcowych

17.09.2019 r. godz. 10:30
Lek. Maciej HORYNIECKI

Promotor:                  Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Beata Łącka-Gaździk
Temat pracy:    Ocena reaktywności płytek krwi u chorych na przewlekłą chorobę nerek stosujących kwas acetylosalicylowy w prewencji udaru mózgu

17.09.2019 r. godz. 12:00
Lek. Karolina ANTOŃCZYK

Promotor:                  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Tomasz Niklewski
Temat pracy:             Zastosowanie obrazowania echokardiograficznego metodą speckle-tracking do oceny ostrego odrzucania serca przeszczepionego

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)

[Przesłano przez: Sonia Heyn]