Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali nr 15 budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

18.09.2019 r. o godz. 10:30
mgr Ewy Turek
na temat      „Ocena jadłospisów dekadowych w żłobkach województwa śląskiego”
Promotor:     dr hab. n. med. Jerzy Słowiński
Recenzenci:  prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochojska
                   dr hab. Andrea Horvath

18.09.2019 r. o godz. 12:00
mgr Beaty Dobosz
na temat      „Ocena jakości żywienia pacjentów w wybranych szpitalach na terenie województwa śląskiego”
Promotor:    dr hab. n. med. Renata Złotkowska
Recenzenci: dr hab. Anna Krakowiak, prof. IMP
                  dr hab. Joanna Musialik 

18.09.2019 r. o godz. 13:30
mgr Katarzyny Lar

na temat     „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży w województwie śląskim”
Promotor:    dr hab. n. med. Renata Złotkowska
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Hanke
                  dr hab. Marcin Renke, prof. nadzw. SUM

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 012/.

Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ dr hab. n. med. Sebastian Grosicki. prof. nadzw. SUM


[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]