Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Mgr Szymona Świerkosza
na stopień doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy: Wpływ terapii manualnej na poziom bólu u młodzieży z zespołem bólowym kręgosłupa.
Promotor:      dr hab. Zbigniew Nowak, prof. nadzw. AWF
Promotor pomocniczy: dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk.
Recenzenci:    prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
                     dr hab. Michał Kuszewski, prof. nadzw. AWF 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]