Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

mgr Małgorzaty Zbrojkiewicz
na temat: „Zmiany w układzie kostnym po stosowaniu sildenafilu u szczurów z fizjologicznym stężeniem i niedoborem hormonów płciowych”
Promotor:    Dr hab. n. farm. Maria Pytlik prof. nadzw. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
                  Prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]