Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 27.06.2019 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

mgr Kamili Orlewskiej
na temat: „Wpływ wybranych antybiotyków i antybiotykoopornych szczepów bakterii na strukturę zespołów mikroorganizmów glebowych”
Promotor: Dr hab. n. biol. Mariusz Cycoń – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Dr hab. n. med. Agnieszka Chmielarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
                 Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska –  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                      

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev

 

[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]

Kamili Orlewskiej