Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się


PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

6 maja 2014 r.      o godz.10.45     lek. Agnieszka SKIERSKA
Temat rozprawy:  „ Znaczenie prognostyczne stężenia interleukiny 6 w nadkomorowych i komorowych arytmiach serca u dzieci”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Lesław SZYDŁOWSKI
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Jacek BIAŁKOWSKI
Prof.dr hab.n.med. Jacek LELAKOWSKI

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prodziekan WLK
/-/prof.dr hab.n.med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]