Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rozpoczął działania, mające na celu uzyskanie prestiżowego Logo HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową.

Przyznawanie Logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

Warunkiem otrzymania Logo jest wdrożenie w Uczelni zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji, zapewniających przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające zasady Karty i Kodeksu, organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. Ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter


Strona główna Logo HR SUM


Dokumenty:

Analiza 2017
Strategia 2017

Internal Analysis of Consistency SUM 06.2017
HR Strategy and Action Plan SUM 06.2017