Informujemy, iż Agencja Badań Medycznych, realizując ustawowy cel swojej działalności tj. wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia przygotowała program mający na celu opracowanie nowych procedur diagnostycznych
i terapeutycznych w obszarze chorób cywilizacyjnych w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych.

Konkurs numer ABM/2021/3 na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych otwarty został od 31.08.2021 r. od godziny 12:00 i będzie trwał do 25.10.2021 r. do godziny 12:00. 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być uczelnie wyższe;  federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego. Regulamin dopuszcza finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, których przedmiotem jest wypracowanie nowych  schematów diagnostycznych, jeżeli schematy te zostaną wypracowane w ramach badania klinicznego produktu leczniczego.

Kwota alokacji w ramach Konkursu wynosi 100 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość Projektu wynosi 10 000 000,00 zł.

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów badania. Wniosek w konkursie składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego dostępnego
na stronie Agencji Badań Medycznych: www.abm.gov.pl .

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:

https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1000,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-cywilizacyjnych-ABM.html

Informuję, że do kontaktów roboczych wyznaczone zostało Centrum Transferu Technologii, tel. 32 208-36-92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..