Program INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, we współpracy z którym złożony w konkursie projekt będzie realizowany. Nie ma ograniczeń  w doborze formy prawnej partnera zagranicznego. Partner ten może pochodzić
ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja. Dodatkowo:

  • sumaryczny udział środków finansowych w projekcie, pochodzących od partnerów zagranicznych, powinien stanowić między 30% a 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego, przeznaczonego na realizację projektu;
  • udział wnioskodawcy polskiego w kosztach kwalifikowalnych projektu powinien stanowić między 30% a 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego, przeznaczonego na realizację projektu.

Każdy partner zagraniczny, chcący wziąć udział w realizacji projektu w ramach konsorcjum międzynarodowego, jest zobowiązany do przekazania polskiemu wnioskodawcy (jeszcze przed złożeniem w konkursie wniosku o dofinansowanie), dwujęzycznego oświadczenia
o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację swojej części projektu.

Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach 1. konkursu wynosi: 
10 000 000 zł.
Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do NCBR przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lipca do 30  listopada 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu - II kwartał 2022 r.; publikacja listy rankingowej -  II kwartał 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu INNOGLOBO, na stronie NCBR:

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo