Informujemy, iż Agencja Badań Medycznych, realizując swój ustawowy cel, przygotowała program mający na celu opracowanie innowacyjnego rozwiązania w obszarze produktów leczniczych, służących poprawie bezpieczeństwa epidemiologicznego Polski, możliwego do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej.

Konkurs numer ABM/2021/5 pt. „Konkurs na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA”  otwarty został od dnia 10 maja 2021 r. od godziny 12:00, a termin składania wniosków upływa dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 12:00,

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz na usługi doradcze.

Konkurs ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego państwa i profilaktyki chorób zakaźnych. Stanowi jednocześnie odpowiedź na aktualne potrzeby systemu ochrony zdrowia, związane ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.

Działania podejmowane w ramach Projektu powinny zakładać opracowanie i doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych polskiej szczepionki mRNA, a w dalszej perspektywie skomercjalizowanie wyników tych prac oraz osiągnięcie możliwości produkcyjnych szczepionek mRNA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej służącej B+R).

Oczekiwanym rezultatem konkursu jest przyspieszenie rozwoju na terenie Polski innowacyjnych szczepionek i terapii opartych o RNA oraz udostępnienie ich pacjentom. 

Nabór adresowany jest do przedsiębiorstw (Wnioskodawców jednopodmiotowych) oraz przedsiębiorstw (Liderów Konsorcjum), występujących w konsorcjum z takimi podmiotami jak: 

  • uczelnie wyższe; 
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 
  • PAN; 
  • instytuty naukowe PAN; 
  • instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; 
  • podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 
  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; 
  • podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; 
  • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; 
  • podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe – jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych

Wnioskodawcy muszą w ramach swojej działalności prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, posiadać osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Agencji Badań Mefdycznych:

https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/833,Konkurs-na-rozwoj-innowacyjnych-rozwiazan-terapeutycznych-z-wykorzystaniem-techn.html  

Informacji szczegółowych nt. procedury apliakcyjnej udzieli Pańswtu także pracownik Centrum Transferu Technologii,  tel. 32 208-36-92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.