Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do drugiej edycji konkursu w ramach programu "INFOSTRATEG".

Celem Programu INFOSTRATEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Z zakresu tematycznego programu, do II konkursu wybrano 2 tematy:

  • Temat 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
  • Temat 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym).


Całkowity budżet konkursu to 60 000 000 zł (podzielony po równo na oba wskazane tematy – po 30 000 000 zł). Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

  • Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych.


Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania.

Do konkursu mogą przystąpić: jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów: samych jednostek naukowych; samych przedsiębiorstw; przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Nabór wniosków będzie trwał od 7 maja do 6 lipca 2021 r. (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu INFOSTRATEG II, na stronie NCBR:

https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs