HORIZON 2020

Termin składania wniosków

Rodzaj konkursu

Tematyka konkursu

Dokumentacja konkursowa

16.04.2019

„Lepsze zdrowie i opieka” HORYZONT 2020

 

SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications (RIA)

SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change and other factors  (RIA)

SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on health (RIA)

SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine (CSA)

 

 
25.04.2019

H2020-JTI-IMI2-2019-17-two-stage

 

 

 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-17

 

NCN

Termin składania wniosków

Rodzaj konkursu

Tematyka konkursu

Dokumentacja konkursowa

17.06.2019
OPUS 17

konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
17.06.2019
PRELUDIUM 17

konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
17.06.2019
MOZART

międzynarodowy konkurs dwustronny MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

 

III PROGRAM ZDROWIA UNII EUROPEJSKIEJ

 

Termin składania wniosków

Rodzaj konkursu

Tematyka konkursu

Dokumentacja konkursowa

 

 

 

 

FUNDUSZE NORWESKIE

Termin składania wniosków

Rodzaj konkursu

Tematyka konkursu

Dokumentacja konkursowa

       

 

NCBiR

Termin składania wniosków

Rodzaj konkursu

Tematyka konkursu

Dokumentacja konkursowa

 

 

 

 

 

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Termin składania wniosków

Rodzaj konkursu

Tematyka konkursu

Dokumentacja konkursowa

1.02.2019

1.06.2019

1.10.2019

Visegrad grants

Konkurs obejmuje wiele kategorii tematycznych

https://www.visegradfund.org/apply/grants/

 

 

 

INNE MIĘDZYNARODOWE

Termin składania wniosków

Rodzaj konkursu

Tematyka konkursu

Dokumentacja konkursowa

 29.04.2019 ERA-CVD Cardiovascular Diseases - 4th Joint Transnational Call (JTC 2019)

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych przez młodych naukowców.

 

 https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/
24.05.2019

AAL 2019

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2019-call-programu-aal-54463/