Sposób i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora został określony Uchwałą Senatu SUM w sprawie: zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.