ERA-EDTA

Lung water by ultra-sound guided treatment to prevent death and cardiovascular complications in high risk end-stage renal disease (ESRD) patients with cardiomyopathy

Przydatność ultrasonograficznej oceny zawartości płynu w tkance płucnej do modyfikacji intensywności leczenia powtarzanymi hemodializami w celu zmniejszenia śmiertelności i powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z krańcową niewydolnością nerek i współistniejącą kardiomiopatią (LUST)

Czas realizacji projektu 19.06.2014 – 8.03.2019

Nazwa instytucji międzynarodowej, w ramach której projekt jest realizowany Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne (ERA-EDTA)

Informacje o projekcie

Badanie prowadzone jest w celu oceny, czy leczenie oparte na wyniku monitorowania pozanaczyniowej objętości płynów w płucach przy pomocy ultrasonografii płuc u chorych hemodializowanych jest skuteczniejsze od leczenia opartego na standardowej ocenie klinicznej w zapobieganiu zgonom, zdekompensowanej niewydolności serca i zawałowi serca oraz w zapobieganiu postępowi przerostu i dysfunkcji skurczowej lewej komory serca u hemodializowanych chorych z niedokrwieniem mięśnia sercowego lub niewydolnością krążenia w czasie 2-letniej obserwacji.

Koordynator projektu Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne (ERA-EDTA), Włochy

Realizatorzy projektu

1. Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne (ERA-EDTA), Włochy

2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii, Wydział Lekarski w Katowicach

Strona internetowa projektu http://www.era-edta.org