RAPID   RAPID2

 

An interactive web-based series to promote healthy lifestyles along European adolescents (Boys and Girls)

Czas realizacji projektu 1.09.2010 – 31.08.2012

Nazwa programu międzynarodowego, w ramach którego projekt został zrealizowany Health Programme. Together to health. Second programme of community action in the field of health (2008-2013)

Informacje o projekcie

Projekt Boys and Girls, realizowany był w ramach priorytetu promocja zdrowia, został adresowany do młodych ludzi w wieku 15-25 lat. Głównym celem projektu było przeprowadzenie i ocena efektywności kampanii internetowej podnoszącej świadomość o ryzyku wynikającym ze złego stylu życia młodych Europejczyków w wieku 15-18 lat, niepracujących i nie uczących się. Młodzi ludzie niechętnie słuchają dobrych rad specjalistów medycznych czy pracowników socjalnych, nie trafiają do nich także kampanie rządowe ani tradycyjne środki komunikacji. W związku z tym realizatorzy projektu Boys and Girls przygotowali serię filmów, które zamieścili na portalach internetowych, cieszących się dużym zaufaniem i popularnością wśród młodzieży. Informacja dotycząca m.in. problemów z odżywianiem, nadużywaniem alkoholu i narkotyków oraz zdrowiem seksualnym, przygotowana została w języku zrozumiałym dla odbiorców, a następnie przekształcona w komunikaty transmitowane przez nowoczesne kanały medialne.  

Koordynator projektu Netherlands Institute for Health Promotion, Holandia 

Realizatorzy projektu

  1. Netherlands Institute for Health Promotion, Holandia
  2. Business Solutions Europe, Belgia/Wielka Brytania
  3. Animation Studios di Barile Nicola & C, Włochy
  4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
  5. EDEX Centro de Recursos Comunitarios, Hiszpania
  6. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
  7. Katolische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Niemcy
  8. Center for Sex og Sundhed, Dania
  9. European Centre for Social Welfare Policy and Research, Austria 

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Wydział Lekarski w Katowicach

Strona internetowa projektu  http://www.boysandgirlslabs.eu