EVGN

 

European Vascular Genomics Network (EVGN)

Czas realizacji projektu 1.01.2004 31.12.2008

Nazwa programu międzynarodowego, w ramach którego projekt został zrealizowany 6. Program Ramowy UE

Informacje o projekcie

Choroby sercowo-naczyniowe spowodowały 51% zgonów w Europie w 2001 roku - choroby serca i udary mózgu, które powstają w wyniku miażdżycy, stanowią 80% chorób układu krążenia. Istnieje również alarmujący wzrost w niewydolności serca jako ostatniego etapu choroby wieńcowej. Celem projektu była maksymalizacja naukowego i komercyjnego potencjału europejskiego w zakresie biologii naczyniowej poprzez wymianę danych elektronicznych i komunikację sieci, wspólnych narzędzi badawczych oraz wymiany i szkolenia.

Koordynator projektu Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Paryż, Francja

Kierownik Merytoryczny projektu w SUM

Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera

Klinika Kardiologii, Wydział Lekarski w Katowicach