Utworzone w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu studia podyplomowe:

  1. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
  2. Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym
  3. Edukacja seksualna
  4. Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii
  5. Terapia neurorozwojowa
  6. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  7. Fizjoterapia w kosmetologii

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych można uzyskać pod adresem:
http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl

 

Studia doktoranckie:

Wydział prowadzi stacjonarne studia doktoranckie od roku akademickiego 2012/2013. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl

 

Uniwersytet Pierwszego Wieku:

Uniwersytet Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic” został utworzony na podstawie Uchwały Senatu Nr 87/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Celem ogólnym zajęć na Uniwersytecie Pierwszego Wieku jest zapoznanie młodzieży z problematyką ciała ludzkiego – jego aspektów anatomiczno-fizjologicznych, psychologicznych i socjologicznych, a także kształtowanie postaw zdrowotnych, zdrowego stylu życia w poszczególnych okresach rozwoju człowieka.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
http://sum.sum.edu.pl/kandydat/uniwersytet-pierwszego-wieku

 

Uniwersytet Licealisty:

Uniwersytet Licealisty został utworzony przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach na podstawie Uchwały Senatu nr 61/2015 z dnia 20.05.2015 r. Głównym celem jego działalności jest zachęcenie młodzieży do studiowania kierunków medycznych: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii oraz elektroradiologii, a przede wszystkim zaprezentowanie specyfiki tych zawodów i oryginalności ich studiowania. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
http://www.sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-ul

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku:

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Nauk o Zdrowiu został utworzony na podstawie Uchwały Senatu Nr 84/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. UTW, jako inicjatywa edukacyjna Uczelni w zakresie kształcenia ustawicznego, powołany jest do prowadzenia działalności dydaktycznej poprzez organizację wykładów, kursów i zajęć praktycznych, dających możliwość zaspokajania zainteresowań i zdobywania wiedzy oraz utrzymania aktywności społecznej osobom, które zakończyły działalność zawodową. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
http://www.sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-utw-wnoz