Ośrodek Egzaminów i Ewaluacji Jakości Kształcenia  prowadzi działalność z zakresu obsługi zaliczeń oraz egzaminów testowych dla wszystkich jednostek naukowo-dydaktycznych SUM.

Kontakt

Ośrodek Egzaminów i Ewaluacji Jakości Kształcenia
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-752 Katowice-Ligota ul. Medyków 18

Tel. 0(32) 252 50 53

Kierownik
Dr hab. Krzysztof Pawlicki
Tel. 696 431 375

Pracownicy:

  1. Agnieszka Mańka tel. 0(32) 2088 401
  2. Elżbieta Stachura tel. 0(32) 2088 401
  3. Bartłomiej Jędralski tel. 0(32) 2088 402

 


Uprzejmie informujemy, iż obsługa egzaminów testowych jest możliwa wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia osobiście, w odpowiednim terminie podanym w komunikacie dotyczącym sesji egzaminacyjnych wraz z materiałami egzaminacyjnymi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego 


W czasie egzaminu należy wypełnić protokół i dostarczyć go wraz z książeczkami i kartami egzaminacyjnymi po skończonym egzaminie