Tura II Wyborów do Senatu  na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016 - 2020

W dniu 10 marca 2016 r. o godzinie 900 odbędzie się Tura II wyborów do Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Wybory odbędą się w auli (A3) im.  Profesora Witolda Zahorskiego.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Katowicach przy ulicy Medyków 18 w dniach od 7 do 8 marca 2016 roku w godzinach od 900 do 1500. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
dr hab. Edward Błaszczak