OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
uprzejmie informuje, że

dnia 25 października 2018 roku

w pokoju nr 1 Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Kampus A przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu, na zebraniu wyborczym, w godzinach od 9,00-15,00, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

z grupy nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego (3 mandaty).

Zgłoszenia Kandydatów na odpowiednich drukach (dostępnych na stronie www.sum.edu.pl) należy składać w Sekretariacie Dziekanatu Wydziału przy ul. Jedności 8 w dniach 22-23 października w godzinach od 9:00 do 14:00 (wymagana jest zgoda Kandydata).

.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Farmaceutycznego   z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach
Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof  Solarz