OGŁOSZENIE 3

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
uprzejmie informuje, że zgodnie z kalendarzem wyborczym,

 

dnia 2 marca 2016 roku

w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z OML – Kampus A przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu

na zebraniu wyborczym nowo wybranej Rady Wydziału o godzinie 10.00, podczas Zebrania Wyborczego, po wyborze Dziekana i Prodziekanów, odbędą się wybory przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych, spośród Kandydatów zgłoszonych przez tę grupę podczas Zebrania Wyborczego (3 mandaty). Zgłoszenia Kandydatów na odpowiednich drukach (dostępnych na stronie www.sum.edu.pl) należy składać podczas zebrania Wyborczego po wyborze Prodziekanów (wymagana  jest pisemna zgoda  Kandydata).


Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Farmaceutycznego   z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach
Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof  Solarz