Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 5 marca 2018r. wyborów uzupełniających do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrany został:

  1.       Mgr Marcin Chabior

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 [Przesłano przez: Robert Kubina]