Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w ramach przeprowadzanych wyborów uzupełniających zgłoszono następujących kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Marcin Chabior

Mgr Anna Kuc

Mgr Katarzyna Szafrańska-Przybyła

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

[Przesłano przez: Robert Kubina]